*Volgens het beroepsprofiel van de fysiotherapeut dat het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in 2005 opstelde, houdt de fysiotherapeut zich bezig met beweging in de context van gezond functioneren.
Vanuit een biomedisch perspectief, waarbij het lichaam en de geest los van elkaar worden gezien, past hartcoherentietraining daarom slecht bij de werkzaamheden van de fysiotherapeut.
Vanuit een biopsychosociaal perspectief, waarbij de invloed van psychosociale factoren op de klacht van de patiënt, past hartcoherentietraining echter veel beter bij de werkzaamheden van de fysiotherapeut.

Waar de afgelopen eeuwen het biomedische perspectief de gezondheidszorg heeft gedomineerd vindt er de laatste jaren echter een verschuiving plaats van een meer biomedisch georiënteerde benadering naar een meer biopsychosociaal georiënteerde benadering.

Hartcoherentietraining volgens de module van HeartMath past daarom goed binnen de recente ontwikkelingen binnen het vakgebied fysiotherapie.

Bron: afstudeerscriptie van  Herman de Vries